หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบแสดงฐานะการเงิน 2555 [ 29 พ.ย. 2555 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานการตรวจสอบพัสดุ 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานรับ-จ่าย เจาะปุใบเสร็จ 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 78  
 
งบทดลอง 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 89  
 
งบรายรับ-รายจ่าย 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 88  
 
งบทรัพย์สิน 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 63  
 
งบแสดงฐานะการเงินปี 2554 [ 19 ต.ค. 2554 ]  อ่าน : 75  
 
  (1)