หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
ที่อยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
  โทรศัพท์ : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๖
  โทรสาร : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๖
  Website : www.soyrakron.go.th
  E-mail : kongkhang@soyrakron.go.th

 

 

เบอร์ติดต่อภายใน
 
สำนักปลัด : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๖
กองคลัง : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๔
กองช่าง : ๐-๕๖๘๘-๖๐๖๓
งานป้องกันและบรรเทาสารณภัย : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๕
 

แผนที่ดาวเทียม
องค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยละคร
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)