หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
ที่อยู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
  โทรศัพท์ : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๖
  โทรสาร : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๖
  Website : www.soyrakron.go.th
  E-mail : kongkhang@soyrakron.go.th

 

 

เบอร์ติดต่อภายใน
 
สำนักปลัด : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๖
กองคลัง : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๔
กองช่าง : ๐-๕๖๘๘-๖๐๖๓
งานป้องกันและบรรเทาสารณภัย : ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๕
 

แผนที่ดาวเทียม
องค์การบริหารส่วนตำบล สร้อยละคร
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)