หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานเลือกตั้ง จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ใบเสร็จ) หน่วยงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้อแบบหน่วยงานเลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แบบยูเอชที ให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกรี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แบบยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แบบยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แบบยูเอชที ให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกรี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย ภายในหมู่บ้านห้วยใหญ่ ถึงสายรอบอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยใหญ่ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลสร้อยละคร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร องค์การบริหารตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 บ้านสร้อยละคร กว้าง 24 เมตร ยาว 44 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 3 บ้านสร้อยละคร กว้าง 24 เมตร ยาว 44 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 28 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19