หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๘,๙๗๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร จำนวน ๓๓คน/๑๘ วัน ราคา ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๘๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกรี จำนวน ๑๑๐คน/๑๘วัน ราคา ๖.๕๘ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๒๘.๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสร้อยละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์ในการสาธิตและดูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์การใช้งานของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละครพร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ๑ ปี เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกรี จำนวน ๑๑๐คน/๒๙ วัน ราคา ๖.๕๘ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๙๙๐.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร จำนวน ๒๑ วัน/๓๔ คน ราคา ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๒๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร จำนวน ๓๔คน/๒๙ วัน ราคา ๖.๕๘ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๘๗.๘๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท/มื้อ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๐๐ บาท จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน ๘๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท/มื้อ รวม ๒ มื้อ รวมเป็นจำนวนเงิน ๙,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12