หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกรี จำนวน ๑๐๗ คน/๑๙ วัน ราคา ๖.๕๘ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๓๗๗.๑๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อตลับหมึก Toner Original OKI MB๔๗๒ (๗K) จำนวน ๒ ตลับ ๆ ละ ๓,๙๙๐ บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาประกอบอาหารให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร จำนวน ๓๔ คน/๑๙ วัน ราคา ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๙๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]

  (1)