หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านสร้อยละคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้ออุปกรณ์ในการสาธิตและดูและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์การใช้งานของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละครพร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ ๑ ปี เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิกรี จำนวน ๑๑๐คน/๒๙ วัน ราคา ๖.๕๘ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๙๙๐.๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร จำนวน ๒๑ วัน/๓๔ คน ราคา ๒๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๒๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร จำนวน ๓๔คน/๒๙ วัน ราคา ๖.๕๘ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖,๔๘๗.๘๘ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน ๘๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท/มื้อ เป็นจำนวนเงิน ๕,๖๐๐ บาท จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง จำนวน ๘๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาท/มื้อ รวม ๒ มื้อ รวมเป็นจำนวนเงิน ๙,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำสวนหย่อมรอบต้นไม้ จำนวน ๑๗ ต้น ๆล ะ ๑,๐๐๐ บาท และจ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ที่จัดประกวด จำนวน ๑๗ แผ่น ๆล ะ ๑๕๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน ๕,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม เป็นจำนวเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12