หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตจ ๑๒๘๓ นครสวรรค์ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๘๑๐.๗๒ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๕๔๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่นๆ(วัสดุประปา)กองช่างเป็นจำนวนเงิน 8,690 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๙๘๘.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแเซมเครื่องถ่ายเอกสารของกองช่าง เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๐๑๓.๐๗ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัด ทะเบียน กต ๕๘๙๓ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของก่องช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 37