หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
นายไพโรจน์ ดาวเรือง
กำนัน ตำบลสร้อยละคร
 
 


นางสาวคนึงนิตย์ ลอสุขพูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑


นายจำนงค์ นิลภมร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒


นางวาสนา อ่อนฝึก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓


นายสุตีเวช ฉลาด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔


นายอุทัย พัวเรืองเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕


นายสมเพียร พรชัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖


นายสมัย จำปา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗


นายบุญเลิศ วาสี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘


นางสมจิต เคยเหล่า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐