หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
 
นายไพโรจน์ ดาวเรือง
กำนัน ตำบลสร้อยละคร
 
 


นางสาวคนึงนิตย์ ลอสุขพูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑


นายจำนงค์ นิลภมร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒


นางวาสนา อ่อนฝึก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓


นายสุตีเวช ฉลาด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔


นายอุทัย พัวเรืองเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕


นายสมเพียร พรชัย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖


นางน้ำอ้อย จันทร์อ่อน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗


นายบุญเลิศ วาสี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘


นางสมจิต เคยเหล่า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐