หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
สวัสดีค่ะ อบต.สร้อยละคร ยินดีต้อนรับค่ะ
 
นายพยูร ดิษเจริญ
ประธานสภา อบต.สร้อยละคร
โทร : 089-565-7718
 
นางวัชรา สุภากุล
รองประธานสภา อบต.สร้อยละคร
โทร : 087-840-9375
นายจรินทร์ ไทยยานันท์
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 081-740-7824
 
 


นายทวนทน สังข์ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 064-481-9169


นางพรรณทิพา หินแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 097-956-6951


นายณรงค์ พิลึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 081-474-3915


นายเปรมปรีดิ์รุ่ง บาระมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 062-308-1967


นายมงคล ประพัตสร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 099-270-4543


นางวัชรา สุภากุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 087-840-9375


นางสาววิภารัตน์ คงประจักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 087-197-1770


นางสาวสมาน เกตุกรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 095-342-7215


นายสุดใจ เพ็ชหิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 087-845-3155