หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
นายพล อิ่มสมบัติ
ประธานสภา อบต.สร้อยละคร
 
นายรุ่งโรจน์ จันทร์อ่อน
รองประธานสภา อบต.สร้อยละคร
นายจรินทร์ ไทยยานันท์
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายชาญชัย บัวผา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสมยศ ลอสุขพูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายพล อิ่มสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นางลูกชิ้น ลอสุขพูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายขวัญชัย กล้าสาริกิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายณรงค์ พิลึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นางหอมกลาย ถิระการ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นางมารยาท โฉมศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายเดชา บุญเชย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5