หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 

 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

วันที่  18 มิถุนายน  2563 นายไชยวัฒน์  ดาวเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางทิพพรรณ  มูลทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลอดจนจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร จำนวนไม่น้อยกว่า 800 ครัวเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 09.49 น. โดย ส.อ.วงศพัทธ์ เกิดแดง

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X