หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 

 
ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยุ้งใหญ่  
 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตรวจงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านยุ้งใหญ่  ภายในวงเงิน 287,500 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีลานตากผลผลิตทางการเกษตรที่ดีได้มาตรฐานต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2564 เวลา 14.44 น. โดย ส.อ.วงศพัทธ์ เกิดแดง

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X