หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 


 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

         เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละครนำโดยนายพล อิ่มสมบัติ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลสร้อยละครได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้  เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในหน่วยงาน ในที่สาธารณะและป่าชุมชน  จำนวน  1,000 ต้น (ต้นอินทนิล) ณ บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติตำบลสร้อยละคร (อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่) หมู่ที่ 10 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและประชาชนผู้มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลสร้อยละคร  รวมถึงเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่นและคลายร้อนแก่ประชาชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2565 เวลา 10.50 น. โดย คุณ ณฐารมย์ แดงดี

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X