หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 


 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรค โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้นและมักเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย โดยมักระบาดในช่วงหน้าฝนของประเทศไทย การป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ได้ผลที่สุดคือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณที่อยู่อาศัย การกำจัดพื้นที่ วัสดุ หรือภาชนะ ที่มีน้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ได้ตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จึงดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณาการและดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ทั้งนี้ได้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมโดยจัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ทรายอะเบท ยากันยุง ฯลฯ เป็นต้น เพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลสร้อยละครให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดำเนินการโครงการฯในช่วงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2565 เวลา 13.18 น. โดย คุณ ณฐารมย์ แดงดี

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/39

ลำดับภาพที่ 2/39

ลำดับภาพที่ 3/39

ลำดับภาพที่ 4/39

ลำดับภาพที่ 5/39

ลำดับภาพที่ 6/39

ลำดับภาพที่ 7/39

ลำดับภาพที่ 8/39

ลำดับภาพที่ 9/39

ลำดับภาพที่ 10/39

ลำดับภาพที่ 11/39

ลำดับภาพที่ 12/39

ลำดับภาพที่ 13/39

ลำดับภาพที่ 14/39

ลำดับภาพที่ 15/39

ลำดับภาพที่ 16/39

ลำดับภาพที่ 17/39

ลำดับภาพที่ 18/39

ลำดับภาพที่ 19/39

ลำดับภาพที่ 20/39

ลำดับภาพที่ 21/39

ลำดับภาพที่ 22/39

ลำดับภาพที่ 23/39

ลำดับภาพที่ 24/39

ลำดับภาพที่ 25/39

ลำดับภาพที่ 26/39

ลำดับภาพที่ 27/39

ลำดับภาพที่ 28/39

ลำดับภาพที่ 29/39

ลำดับภาพที่ 30/39

ลำดับภาพที่ 31/39

ลำดับภาพที่ 32/39

ลำดับภาพที่ 33/39

ลำดับภาพที่ 34/39

ลำดับภาพที่ 35/39

ลำดับภาพที่ 36/39

ลำดับภาพที่ 37/39

ลำดับภาพที่ 38/39

ลำดับภาพที่ 39/39
<<
>>
X