หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 


 
เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565  
 

เข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน  
เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย  จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2565ในวันที่  11  พฤษภาคม  2565  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิกรี  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนคสวรรค์

การดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการฯ / การให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลสร้อยละคร  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 10.16 น. โดย ส.อ.วงศพัทธ์ เกิดแดง

ผู้เข้าชม 24 ท่าน