หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2563  7 ส.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแนะนำ-ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  13 ก.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีป้าย  13 ก.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562  25 มิ.ย. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนการใฃ้จ่ายเงินรวมรายไตรมาสที่ 2   5 มิ.ย. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนค่าใช้จ่ายรวมประจำไตรมาสที่ 1  5 มิ.ย. 2563 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  2 มิ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงยประมาณ ๒๕๖๒  1 มิ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ.2563  26 พ.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  5 พ.ค. 2563 14
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7