หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขงองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ในกรณีเพิ่มเติม)  30 ก.ย. 2563 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  30 ก.ย. 2563 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกราย มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่  30 ก.ย. 2563 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  30 ก.ย. 2563 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เปิดสอนชดเชย ปีการศึกษา 2563  25 ก.ย. 2563 80
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลสร้อยละคร  17 ก.ย. 2563 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  13 ส.ค. 2563 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการ จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2563  7 ส.ค. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภวะผึ่งพิง เพื่อเป็นอาสสดรบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  6 ส.ค. 2563 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแนะนำ-ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  13 ก.ค. 2563 22
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8