หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอก ๓เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)  16 เม.ย. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  9 เม.ย. 2564 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสร้อยละคร เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564   10 มี.ค. 2564 63
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 ก.พ. 2564 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการ ของ โรงพยาบาลลาดยาว  15 ม.ค. 2564 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   //ตระหนัก...แต่อย่าตระหนก//  23 ธ.ค. 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564  21 ธ.ค. 2563 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขงองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ในกรณีเพิ่มเติม)  30 ก.ย. 2563 126
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  30 ก.ย. 2563 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกราย มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่  30 ก.ย. 2563 122
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9