หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   10 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายใน อบต.สร้อยละคร   29 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564   28 มิ.ย. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ   26 มิ.ย. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์การปฎิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง   26 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   21 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 1   17 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบต.สร้อยละคร   14 มิ.ย. 2562 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   ** รับสมัครด่วน!!! พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน **   25 เม.ย. 2562 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการแรงงานด้านสาธารณสุข   27 ธ.ค. 2561 89
  (1)     2      3      4