หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ      9 ส.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ห้วยใหญ่   โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อนและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   8 ส.ค. 2563 349
ข่าวกิจกรรม อบต.เขาชายธง   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ   7 ส.ค. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.เขาชายธง   ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนฯ   7 ส.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาชายธง   เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   7 ส.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เขาชายธง   เลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ   7 ส.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ประสาท      7 ส.ค. 2563 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ประสาท   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ #เบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จากเดิม จะโอนวันที่ 10 สิงหาคม 63 #เลื่อนเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 63   7 ส.ค. 2563 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองเบน   วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองเบน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองเบน   7 ส.ค. 2563 101
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางมะฝ่อ   ประกาศเทศบาลตำบลบางมะฝ่อเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง   7 ส.ค. 2563 407
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7,087