หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ.2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ.2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 16 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละครครั้งที่ 1 /2562 [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 358  
 
คำสังองค์การบริหารส่วนตำนลสร้อยละคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 28 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 126  
 
  (1)     2