หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 29 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 [ 12 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)