หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ดส.) ในเขตตำบลสร้อยละคร ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารราชการอื่น พ.ศ.2563 [ 26 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)