หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ในกรณีเพิ่มเติม) [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ อบต.สร้อยละคร เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลสร้อยละคร [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภวะผึ่งพิง เพื่อเป็นอาสสดรบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง บัญชีรายชื่เพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับงิเบี้ยความพิกร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2