หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) ประจำปี 2562 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
การประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) [ 22 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)