หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2559 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง กำหนดค่าลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2560 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2560 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร พ.ศ.2559 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง กำหนดวิธีการ และอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา9/1แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2552 [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2