หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 20 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
หลัหเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง โแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร พ.ศ.2564-2566 [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6