หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
         เส้นทางการคมนาคมเป็นทางหลวง จังหวัด ๒ สาย ถนนลาดยางจำนวน ๒ สาย คือ ถนนสายลาดยาว – แม่เปิน และสาย ลาดยาว – วังม้า ถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เป็นถนนยกพื้นสูง แยกไปตามหมู่บ้าน
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนา ปลูกพืช มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำวังม้า จำนวน ๒๐๙ ไร่
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำห้วย จำนวน สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
สระหลวง หมู่ที่  
 
           

ลูกเสือชาวบ้าน รุ่น ๑๑๓ คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่น ๗๕ คน

อาสาสมัครอยู่เวรยาม รุ่น ๔๐ คน

อาสาสมัครศูนย์บริหารสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน
      หมู่บ้านละ คน

กลุ่มสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)   จำนวน ๑๐ หมู่

กลุ่มสตรีตำบล   จำนวน กลุ่ม

กองทุน สปสช. ตำบล   จำนวน กลุ่ม

สมาชิก อปพร.   จำนวน ๑๐๐ คน