หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
         เส้นทางการคมนาคมเป็นทางหลวง จังหวัด ๒ สาย ถนนลาดยางจำนวน ๒ สาย คือ ถนนสายลาดยาว – แม่เปิน และสาย ลาดยาว – วังม้า ถนนที่เชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้านทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เป็นถนนยกพื้นสูง แยกไปตามหมู่บ้าน
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทำนา ปลูกพืช มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำวังม้า จำนวน ๒๐๙ ไร่
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำห้วย จำนวน สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
สระหลวง หมู่ที่  
 
           

ลูกเสือชาวบ้าน รุ่น ๑๑๓ คน

ไทยอาสาป้องกันชาติ รุ่น ๗๕ คน

อาสาสมัครอยู่เวรยาม รุ่น ๔๐ คน

อาสาสมัครศูนย์บริหารสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้าน
      หมู่บ้านละ คน

กลุ่มสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)   จำนวน ๑๐ หมู่

กลุ่มสตรีตำบล   จำนวน กลุ่ม

กองทุน สปสช. ตำบล   จำนวน กลุ่ม

สมาชิก อปพร.   จำนวน ๑๐๐ คน