หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 


นายจรินทร์ ไทยยานันท์
ปลัด อบต.สร้อยละคร
โทร : 081-740-7824
 
สำนักปลัด
 


นางสาวนวรัตน์ บุญมี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปิยพล ศรีพูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


สิบเอกวงศพัทธ์ เกิดแดง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายชลพัฒน์ เกิดอินทร์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


นางสาวณัฐนิชา ภู่ระโหง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข