หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 


นายจรินทร์ ไทยยานันท์
ปลัด อบต.สร้อยละคร
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกัลยกร วงศ์ขจรเดช
หัวหน้าสำนักปลัด


นายปิยพล ศรีพูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สิบเอกวงศพัทธ์ เกิดแดง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวนฤมล อินตา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายชลพัฒน์ เกิดอินทร์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ


จ่าเอกพิทยา หมู่พยัคฆ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข