หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 


นายจรินทร์ ไทยยานันท์
ปลัด อบต.สร้อยละคร
โทร : 081-740-7824
 
กองช่าง
 


นายสุวัฒน์ ทัดเสือ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายธนเดช ระพิพันธุ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายอนุชิต สุขคำ
ผู้ช่วยช่างโยธา


นางสาวสุภัทรา ม่วงสุข
ปฏิบัติงานด้านธุรการและเอกสารกองช่าง


นางสาวศิริพร พันสิงห์
ปฏิบัติงานด้านจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา


นายธนาธิป พิเดช
ปฏิบัติงานด้านจดมาตรน้ำและเก็บค่าประปาและงานอื่นๆ


นายธานี อิ่มวงค์
ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า