หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
     
 
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน
 
 
     
 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฏหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
การสนับสนุนให้องค์กรปกครองมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุ
 
 
     
 
 
การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการบริการและความปลอดภัย
 
การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
 
การส่งเสริมด้านการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว