หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
     
 
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน
 
 
     
 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฏหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
การสนับสนุนให้องค์กรปกครองมีส่วนร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุ
 
 
     
 
 
การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการบริการและความปลอดภัย
 
การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
 
การส่งเสริมด้านการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว