หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
 
 

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
     จำนวนภาพ : 10    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 92    ท่าน
 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
 
 
วัดหนองจิกรี
 
     จำนวนภาพ : 4    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 1500    ท่าน
 
วัดหนองจิกรี
 
 
 
ฝายห้วยใหญ่
 
     จำนวนภาพ : 6    รูป
     จำนวนผู้เข้าชม : 737    ท่าน
 
ฝายห้วยใหญ่
 
  (1)     2      3