หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายไชยวัฒน์ ดาวเรือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
ตำบลสร้อยละคร มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละประมาณ ๙๕ ยังมีครัวเรือนบางจุดที่ห่างไกลจากชุมชนเป็นระยะทางมาก นอกจากนั้นยังมี บางจุดของหมู่บ้านที่ยังมีไฟฟ้า ไม่เพียงพอในที่สาธารณะ เช่น ตามทางแยกเข้าหมู่บ้าน  
 
 
ประชาชนในตำบลมีโทรศัพท์สาธารณะ ใช้กันอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้อยละคร มีระบบ น้ำประปาบริการทุกครัวเรือน