หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
ชุมชนเข้มแข็ง   แหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
เพิ่มพูนผลิตผลทางการเกษตร
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
นายพล อิ่มสมบัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วัดหนองจิกรีศูนย์รวม
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
สร้อยละคร
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบล
1
2
3
4
5
 
 
<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ >>
 
 
ขอทราบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 

ขอทราบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยค่ะ
ว่าใช่อะไรบ้างค่ะ
ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ New

วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 14.43 น. [ IP : 125.25.216.23 ]  
 

เอกสารที่มีดังนี้
1.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงาน
ของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสําเนา
2.ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสําเนา(กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ประสงค์ขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 15.41 น. [ IP : 125.25.216.23 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)